ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรมและสัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิทินวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมพลังบวร 
  20/05/2565 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมหารือเตรียมการจัดงานประกวดดนตรีล้านนา “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  19/05/2565 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่หารือเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดทำผ้า และต่อยอดลายอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง (ลายละกอนไส้หมู)
  18/05/2565 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายวัฒนธรรมช่างประดิษฐ์โคมศรีล้านนา (CPOT)
  18/05/2565 สวจ.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
  18/05/2565 สวจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรม KM Online ในหัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน"
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง เส้นทางท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ตามรอยอารยะธรรมล้านาตะวันตก ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น อื่นๆ 
  06/05/2565 CPOT ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปจะจำปี 2559-2564
  04/03/2565 ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง “ลายละกอนไส้หมู”
  04/03/2565 อัตลักษณ์ผ้าลำปาง
  04/03/2565 การขนทรายเข้าวัด ถวายตุง และแห่ไม้ค้ำศรี วันที่ 14 – 15 เมษายน ของชาวลำปาง
  03/03/2565 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลำปาง ขบวนแห่จุมพระ ป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง
อ่านทั้งหมด     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ e-book 
  12/01/2565 แผนปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  12/01/2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564
  18/11/2564 เทคนิกการเขียนหนังสือราชการ
  18/11/2564 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  05/07/2564 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)
อ่านทั้งหมด     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
 
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรหลักนำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ”
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์



ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

facebook
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th



เลขที่ ๔๐๙ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๗๖๓  โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๔๑๘๒
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์