ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรมและสัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิทินวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมพลังบวร 
  05/12/2564 สวจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเที่ยวชุมชน ยลวิถี “ตักบาตรกาดงาย” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก
  05/12/2564 สวจ.ลำปาง บูรณาการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  04/12/2564 สวจ.ลำปาง ร่วมพิธีซ้อมรับปริญญา และแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  04/12/2564 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมงานข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ ๑ “ฮักหนาลำปาง”
  04/12/2564 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และหารือแนวทางการพัฒนาสวนรถไฟบริเวณสะพานดำให้เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง เส้นทางท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ตามรอยอารยะธรรมล้านาตะวันตก ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น อื่นๆ 
  18/11/2563 E - BOOK หนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
  30/03/2563 มารยาทไทย
  24/02/2563 ความหมายและความสำคัญของเครื่องสักการะล้านนา
  24/10/2562 นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
  17/10/2562 ประกาศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
อ่านทั้งหมด     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ e-book 
  18/11/2564 เทคนิกการเขียนหนังสือราชการ
  18/11/2564 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  05/07/2564 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)
  05/07/2564 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  02/02/2564 การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
อ่านทั้งหมด     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
 
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ”
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

facebook
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thเลขที่ ๔๐๙ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๗๖๓  โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๔๑๘๒
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์