ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรมและสัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิทินวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมพลังบวร 
  03/10/2565 สวจ.ลำปาง ร่วมพิธีมอบโล่เชิดขูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  03/10/2565 วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน " ๒ ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม
  01/10/2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  01/10/2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการศิลปะ ดนตรี ลีลา (กิจกรรมวันที่ ๒ และปิดค่าย)
  01/10/2565 สวจ.ลำปาง ร่วมงานเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง เส้นทางท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ตามรอยอารยะธรรมล้านาตะวันตก ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น อื่นๆ 
  21/09/2565 ชุมชนบ้านกลาง : วิถีชีวิต : วัฒนธรรม : ภูมิปัญญา : ป่า
  17/08/2565 e-book หนังสือภูษาศิลป จากท่องถิ่น สู่สากล
  10/08/2565 e-book จิตรกรรมฝาผนังในเขตอำเภอเมืองลำปาง
  05/08/2565 นิทรรศการลายไส้หมู
  05/08/2565 E-BOOkหนังสือลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดลำปาง
อ่านทั้งหมด     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ e-book 
  12/01/2565 แผนปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  12/01/2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564
  18/11/2564 เทคนิกการเขียนหนังสือราชการ
  18/11/2564 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  05/07/2564 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)
อ่านทั้งหมด     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
 
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรหลักนำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ”
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

facebook
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thเลขที่ ๔๐๙ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๗๖๓  โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๔๑๘๒
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์