ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ การรตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 10 ก.ย. 2564

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธาน มอบโล่เกียรติคุณคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน แด่ วัดทาสบเมย จังหวัดลำพูน เป็นวัดต้นแบบระดับจังหวัด โครงการฯ ณ วัดศรีทรายมูล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม