ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวทีเสวนาการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

วันที่ 19 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดเวทีเสวนาการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาลโดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีเสวนา นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักวิชาการด้านโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์ศิลปะ, อาจารย์แสวง มาละแซม กรรมการมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ฝ่ายวิชาการ  นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรมจังหวัดลำพูน และ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นของภาครัฐ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนต่อการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลคุณูปการและผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยในระดับสากลที่ควรได้รับการยกย่องในสาขาใดสาขาหนึ่งตามเกณฑ์การเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัยของโลกที่ยูเนสโกกำหนด ณ ห้องประชุมจามจุรี ๒ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ทจังหวัดลำพูน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม