ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 22 ก.พ. 2565

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  และพิจารณาตัดสินคลิปวีดิโอการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ภายใต้โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  เป็นธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการได้ฝึกฝนทักษะการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ผ่านกระบวนการกลุ่ม


ในปี ๒๕๖๕ นี้ มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จำนวน  ๒๐ ทีม แบ่งเป็น
 - ระดับประถมศึกษา (ทีมหญิงล้วน) จำนวน ๑๐ ทีม
 - ระดับประถมศึกษา (ทีมชายล้วน) จำนวน ๔ ทีม
 - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (หญิงล้วน) จำนวน ๔ ทีม
 - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ชายล้วน) จำนวน ๒ ทีม

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑เเละ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เเละ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จากการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ในวันนี้ จะเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน เข้าทำการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ต่อไป
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม