ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น"

วันที่ 9 มี.ค. 2565

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น" โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนป่าซาง  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่ออย่างปลอดภัย สร้างสรรค์มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธีเบื้องต้น และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศน์ โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม