ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนชุดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 29 มี.ค. 2565

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนชุดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ธรรมศาลา วัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร ถนนอินทยงยศ เยื้องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย โดยที่ประชุมมีมติให้มีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และประธานเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในการประชุมปรึกษาหารือดังกล่าว ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ มีประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดลำพูน รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอประธานเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๘ เครือข่าย จาก ๓๔ เครือข่ายฯ และผู้แทนกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนในปี พ.ศ.๒๕๖๕ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ได้มาจากประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง ๘ อำเภอ รวมกับประธานเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัดลำพูน อันจะได้ช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดลำพูน และระดับประเทศต่อไป ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทำให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวาระดำรงณืตำแหน่งถึงปี ๒๕๖๘
สุดท้ายนี้ สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์เทพ มนัสตรง ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ด้วยความยินดียิ่ง
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม