แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นบ้านดอนหลวง

วันที่ 29 ส.ค. 2556
 

บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ถือเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าให้ กับร้านค้าใหญ่ๆ ในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จุดเด่นผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง จะทอมือแบบโบราณ เน้นลาย ๔ และ ๖ ตะกอ ช่วยให้เนื้อผ้านุ่มและเหนียว อีกทั้ง ชาวบ้านได้พัฒนารูปแบบให้หลากหลาย ทั้งเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจประสานงานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่ง เสริมงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้ชุมชนกลายเป็นหมู่บ้านโอท็อป แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Home Stay) จากคณะกรรมการอำนวยการ OTOP แห่งชาติ (กอ.นตผ.) คัดเลือกหมู่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้าน OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ที่ชาวบ้านดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำตำบล ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วย


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม