องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ

วันที่ 5 ก.ค. 2559

           นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่จังหวัดลำพูน เป็นช่างฝีมือผู้มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าและคิดประดิษฐ์ลวดลายผ้าไหมยกดอกและการคัดลอกผ้าแบบโบราณ จึงมีโอกาสรับใช้เบื้องพระบุคคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดทำผ้าลวดลายโบราณเป็นฉลองพระองค์และโปรดเกล้า ฯ ให้นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูง นายปรีชาเกียรติ ได้รวบรวมสะสมลายผ้าต่าง ๆทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางที่ประยุกต์รูปแบบ ทั้งด้านลวดลายที่สวย แปลกและฝีมือประณีต ให้ตรงกับรสนิยมของตลาด ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน จึงมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงโด่งดังที่คนทั่วไปรู้จักดีทำให้เกิดโครงการที่จะดำเนินการทอผ้าไหมแบบครบวงจรขึ้น เพื่อต้องการขยายอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชนนายปรีชาเกียรติ ได้ฝึกสอนวิชาชีพศิลปะการทอผ้าแก่ผู้สนใจทั่วไป นับเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งนอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมอนุรักษ์เผยแพร่ คิดประดิษฐ์ และประยุกต์ลวดลายผ้าด้วยใจรักในงานศิลปะแขนงนี้ด้วย เป็นผู้มีความเมตตากรุณา อ่อนน้อมถ่อมตนและมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ)
 
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
          พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
          พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเชิญให้นำผลงานออกแสดงในรายการโทรทัศน์รายการ บุหงารำไปทาง ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเชิญให้นำผลงานไปแสดงที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ) จากสำนักงานคณะกรรกมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
          พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม