องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
นายสมพล หล้าสกุล

วันที่ 5 ก.ค. 2559

          การทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานของสมพล หล้าสกุล เกิดขึ้นเพราะความรักในงานเป็นที่สุด แม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มกับระยะเวลา แรงกาย แรงใจ ที่ทุ่มลงไปในงาน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการยึดมั่นในงานแกะสลักของเขาแต่อย่างใด กลับทำให้ต้องมุมานะเพิ่มความพยายามมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของงานแกะสลักไม้ และเพื่ออนุรักษ์ให้งานศิลป์นี้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
 
ประสบการณ์
          สมพล หล้าสกุล ประติมากรแกะไม้ชาวยอง เกิดวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในครอบครัวช่างตีเหล็ก สมพล หล้าสกุลแต่งงานกับนางละไม สุยะวารี (หล้าสกุล) มีบุตรด้วยกัน ๒ คน ได้แก่ นางสาวพิมลรัตน์ หล้าสกุล กับนางสาวอาภัสรา หล้าสกุล ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๓ หมู่ ๘ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
          ผลงาน ๕ ชิ้นเด่นที่เขามีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ
    ๑.พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประติมากรรมลอยองค์ เริ่มแกะวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ขนาดสูงเท่าพระองค์จริง (๑๗๒ เซนติเมตร) ใช้ไม้ขนุนแกะ ลงรักปิดทอง ปัจจุบันจัดแสดงในหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์
    ๒.พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประติมากรรมนูนสูง ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๙๕ เซนติเมตร ใช้ไม้สักแกะ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ปัจจุบันจัดแสดงในหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์
    ๓.พระสยัมภูอายุคติยะปาละสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระอายุรักษา) เป็นพระพุทธรูปปรินิพพาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๙ นิ้ว ยาว ๓.๙๐ เมตร ใช้ไม้ตะเคียนทองแกะ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดลอมพระเจ้าตอง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
    ๔.รูปเหมือนครูบาดวงดี ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ใช้ไม้ขนุนแกะ พ.ศ.๒๕๕๒ ปัจจุบันอยู่ในวิหารวัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
    ๕.รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย อิริยาบถนั่งถือลูกประคำ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ใช้ไม้ขนุนแกะ พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจุบันจัดแสดงในหอศิลป์สมพลหัตถศิลป์
 
          รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ
    พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านศิลปินดีเด่น สาขาช่างฝีมือ จังหวัดลำพูน
    พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มอบเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๔ ด้านศิลปกรรม
    พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ด้านศิลปะ
    พ.ศ.๒๕๕๑ สมาคมชาวลำพูนและวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีลำพูน ด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
    พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินคนท้องถิ่นเมืองลำพูน สาขาทัศนศิลป์
    พ.ศ. ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีความชำนาญด้านหัตถกรรมของตำบลเหมืองจี้
 
สถานที่ตั้ง
บ้านเหมืองจี้ใหม่ เลขที่ 213 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8
ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม