เจดีย์เชียงยัน ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส ด้านทิศเหนือของพระธาตุหริภุญชัย เจดีย์องค์นี้มีตำนานท้องถิ่นระบุว่า สร้างโดยพ่อครัวและแม่ครัวที่ทำอาหารเลี้ยงช่างที่มาก่อสร้างองค์พระธาตุหริภุญชัย จึงมีชื่อท้องถิ่นว่าเจดีย์แม่ครัวลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงปราสาท ๕ ยอด จากรูปแบบสถาปัตยกรรม
           นักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายท่านจึงกำหนดอายุของเจดีย์นี้ว้าในราวพุทธสตวรรษที่ ๑๙ ส่วนประติมากรรมปูนปั้นประดับองค์เจดีย์นั้นสันนิฐานว่าน่าจะเป็นงานซ่อมในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ และน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปฎิสังขรณ์องค์พระธาตุหริภุญชัย เพราะมีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมอยู่ในช่วงเวลานี้
          โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๘๔
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม