องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดสันกำแพง

วันที่ 15 ก.ค. 2559

          วัดสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านสันกำแพง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงวฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๙๐ ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วยวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หอไตรกลางน้ำ และเจดีย์ วัดสันกำแพง สร้างเมือ พ.ศ.๒๒๐๐ ตามประวัติวัดแจ้งว่า เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาปี พ.ศ.๒๑๙๐ ได้มีนายเทพ นายจอม นายอุ่น นางอิ่น ได้มาทำการแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่ ทำสวน พบว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งมีกำแพงซ้อนกันถึงสามชั้น ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้หักพังหมดแล้ว จึงมีความเห็นว่าควรที่จะบูรณะขึ้นเป็นวัด และได้ไปชวนนายใจ นายฮ้อย ญานะ บ้านป่าหมุ้น มาช่วยกันบูรณะโดยได้นิมนต์ครูบาอุปละ วัดหนองเงือก มาเป็นประธานในการบูรณะ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๕
          ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เล่ม ๑๑๕
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม