หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ การตัดสินการประกวดภาพถ่าย “สีสันสลากย้อมตี้เมืองหละปูน”
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ งานแถลงข่าวกิจกรรม Lanna Caravan
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการพลังบวร: ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม วิถีไทย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจราชการตามแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดการประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ร่วมกับนายบุณยเกียรติ เกียรติบรรจง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ กรมการศาสนา และคณะ ถวายเครื่องสมณบริขาร
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ “เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น”
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในพื้นที่บริเวณศาลากลางหลังเก่า
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ การประชุมผู้บริหารสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค conferenceครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดโครงการพัฒนาปรังปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน กิจกรรม ของดีท้องถิ่นผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นิทรรศการ ๘๘ ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม