หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมจัดทำแผนและการทบทวนแผนปฏิบัติการ พัฒนาต่อยอด "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำเสนอข้อมูลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน ” เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมจัดทำแผนและการทบทวนแผนปฏิบัติการ พัฒนาต่อยอด "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565
วันที่ ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๕ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๕ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ประกอบ พิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทศักราช ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ พฤษาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ พฤษาคม ๒๕๖๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะ ฯ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ พฤษาคม ๒๕๖๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การอบรมการใช้งานเว็บไซต์เผยแพร่ประวัติผลงานคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชาติมหาวชิโรตตมางภูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนฯ “วัฒนธรรมวินิต”
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม