หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานไหว้สาปารมีครูบาศรีวิชัย ๑๔๔ ปีชาตกาล
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประกวดสวดมนต์บารมี ๓๐ ทัศ ครูบาศรีวิชัย ประเภททีม ๕ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ การพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมเตรียมการรับเด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องในงานประเพณีสรงน้ำไชยมงคลเจดีย์ศรีหริภุญชัยและกู่อัฐิหลวงปู่พระครูบาชุ่ม
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกติดตาม ประเมินผลการดำเนนงานโครงการหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การปรึกษาหารือและบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามโครงการตีกลองล้านนาถวายครูบาศรีวิชัยรำลึกชาติกาล ครบ ๑๔๔ ปี ต๋นบุญแห่งล้านนาจังหวัดลำพูนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค conferenceครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกตรวจโรงแรมและประชุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรมศิริ โฮเทล
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกตรวจโรงแรมและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยใช้ Soft Power
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสวนาโครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองจี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม