หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ การตรวจความพร้อมของที่หมายรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอด เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ งาน "ล้านนาวิถี ของดีเมืองหริภุญชัย"
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การเสวนาการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ในเวทีสมัชชาสานพลังกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การส่งเสริมสนับสนุนการอนุุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๓ ครั้งหลั้งปีพ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อบรมโครงการ “สืบฮีตสานฮอยงานประเพณีและพิธีกรรมของคนไทยองตำบลแม่แรง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ณ พุทธสถานอุโบสถดอนตอง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร่วมลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด​ภาคเหนือตอนบน ๑(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)​ ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม