หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวทีเสวนาการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการออกตรวจโรงแรม
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดงาน “ข่วงพื้นพญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา”
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล"
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม “เรื่องดี ที่บ้านฉัน”
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ตลาดแฟชั่นสากล
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ การรับมอบแนวทางและมอบหมายบุคลากรร่วมปฏิบัติการชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมหารือการจัดกิจกรรม ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ วิถีธรรม (สวดมนต์ข้ามปี) ๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม