หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ การเตรียมความพร้อมเข้าใช้พื้นที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ระดับอำเภอบ้านธิ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประรุชมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ การรับฟังติดตามการถ่ายทอดการประชุมสัมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จังหวัดลำพูน)
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับภูมิปัญญาอาหารและผ้าทอพื้นถิ่น สู่โลกกว้างซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดงาน "มหกรรมของดีหริภุญชัยและสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน"
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมจัดทำแผนกลุ่มภารกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) สู่สากล
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธีหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความองค์ความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ร้านเกมการเล่น) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงแรมและประชุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ณ โรงแรมซันแน่ ดิล โฮเทล (SUN NAE DEUL HOTEL)
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาความ ๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม