หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินโครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมเตรียมการรับการเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ประกอบการเครือข่ายตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าปรึกษาหารือการดำเนินงานของเครือข่าย ฯ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสานรักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าซาง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมหารือการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบแนวทางและมอบหมายบุคลากรร่วมปฏิบัติการชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม