หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดลำพูน
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประชุม เตรียมการ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงแรมและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒ การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จัดดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เยี่ยมชม เทศกาลโคมแสนดวง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก เพื่อพบปะผู้นำชุมชน สร้างการรับรู้และความเข้าใจกระบวนการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๒ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ตรวจติดตามกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำทำความเข้าใจ และเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการกิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม. จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ เทศกาลโคมแสนดวงลำพูน
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม