หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ เทศกาลโคมแสนดวงลำพูน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอลี้
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงแรมและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมปรึกษาหารือ การจำลองแบบ พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิธีมอบโล่รางวัลและหนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดลำพูน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กาประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒ เรื่อง โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มอบป้ายสื่อความหมาย แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว ป้ายแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ ป้ายโฮมสเตย์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้กับชุมชนบ้านหนองเงือก
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ การนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยงตามมติคคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ของสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการสมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ Zoom
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด กพร.ปจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม