หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ (17 ก.ค. 2563)
คำแถลง สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) (16 ก.ค. 2563)
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์) (16 ก.ค. 2563)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (16 ก.ค. 2563)
การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (3 ก.ค. 2563)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (29 มิ.ย. 2563)
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-๑๙ Ep.๓ (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (16 มิ.ย. 2563)
จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน ✨ (14 มิ.ย. 2563)
ขอเชิญร่วม ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (1 มิ.ย. 2563)
(1 มิ.ย. 2563)
แอปพลิเคชั่น " หมอชนะ " เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค-๑๙ (19 พ.ค. 2563)
เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม / บุคคลดีเด่น (14 พ.ค. 2563)
ประกาศ สป.วธ. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมใน สป.วธ. และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (13 พ.ค. 2563)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรม เรื่อง เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (13 พ.ค. 2563)
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (20 เม.ย. 2563)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป (20 เม.ย. 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (17 เม.ย. 2563)
" อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ " สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เสี่ยงติดเชื้อ โควิด-๑๙ ผู้ประกอบกิจการ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (7 เม.ย. 2563)
แนวทางการปฏิบัติ งานพิธีการศพ ในสถานการณ์ Covid-๑๙ (7 เม.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
culturelamphun@gmail.comhttp://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม