หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมการกลั่นกรองข้อมูลและเนื้อหาสำหรับจะนำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ฯ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าทำงาน
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ การสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าทำงาน
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ งานเทศกาลผ้าทอและของตีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ ๑๓
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีและคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ งานแถลงข่าวจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีและคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจังรักภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ และและการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม