หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ การออกตรวจโรงแรมในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมพิจารณาแผนงาน / โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำพูนพ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการหน่วยเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ การรตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รวมจำนวน ๒ แห่ง เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ การออกตรวจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อจัดทำคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)กิจกรรมย่อยกิจกรรมครูบาศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค Conference) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฒศักยภาพ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน โดยการผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัดสินประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม