หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสื่อความหมายในชุมชนชาติพันธุ์ ชุมชนไทยอง บ้านหนองเงือก
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ งานจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ “Sutainability with Moral : New Moral New Normal คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวลภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบถุงปันน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภค
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนการปฏิบัติพิธีลงเสาเอกหอพระพุทธรูป ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อจัดทำคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)กิจกรรมย่อยกิจกรรมครูบาศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ ศูนย์ศึกษาธรรมะวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสาน อัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอบ้านธิและอำเภอแม่ทา รว
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏบิตัิงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานรวบรวม สรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม ร้อยใจภักดิ์ อัคราภิรักษ์ศิลปิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุม คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม