หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ร้านเกมการเล่นและร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์)
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมหารือการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้และภาคเหนือ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิธีอัญเชิญผ้าไตรจีวร พระราชทานพร้อมบาตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตตรวจที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมการจัดสรร กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดลำพูน
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้านวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดลำพูน
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ตามโครงการสืบค้นองค์ความรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญหริภุญไชย
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จั
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุม ทางไกล Zoom Meeting
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม และบรรยายพิเศษเรื่อง "เยาวชน : พลังสำคัญของการสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธีฯ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการอบรมหลักสูตรผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม