หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของจังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรมสวนะ(วันพระ)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีและคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพพระธรรมวิทยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานโครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมพลังบวรไทยสู้ภัย โควิด-19
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบ สื่อมวลชน เครือข่ายสื่ออนไลน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพพระธรรมวิทยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคัดเลือกสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านธิ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การสนทนากลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน”
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๒ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรมการทำโคมล้านนา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ร้านเกมการเล่น)
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่สืบค้นองค์ความรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญหริภุญไชย
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรียมทำความสะอาดสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวข้องในการประกอบพิธีสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม