หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมการประกวดเรียงความในประเด็น “วิถีใหม่กับวัฒนธรรมไทย”
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand : CPOT ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรมสวนะ(วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ การอบรมออนไลน์หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมหารือหน่วยรับงบประมาณระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะทำงานกลั่นรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบการประชุมออนไลน์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ สถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอลี้
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๙
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (โรงภาพยนตร์ ร้านเกมการเล่นและร้านคาราโอเกะบนห้างสรรพสินค้า
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม