หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและหน้าที่ของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจสถานประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ประสานงานตามโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ฯ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ระหว่างนักออกแบบที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่ กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และผ้าทิพย์พระราชทานฯ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุม การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ การฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๘
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
<< ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม