หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (โรงภาพยนตร์/ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่นและคาราโอเกะ/ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์และการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก่วัด / ศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการพลังบวรลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่แรง
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "เยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น"
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจ (AAR) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค conference ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ งาน "การท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนวิถีชีวิตใหม่ New Normal"
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การพิจารณาการนำเสนอโครงการลำพูนเมืองสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมชาติพันธุ์
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ร่วมตรวจความพร้อมของที่หมายรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง 51000
โทร 0-5351-0243 โทรสาร 0-5351-0244 E-mail :
[email protected]http://www.m-culture.go.th/lamphun

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม