FONTSIZE
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันที่ 30 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน1458คน)
 
                            
 
                                                                 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

       เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวตัวเขื่อน 4,860 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 785 ล้านลูกบาศ์กเมตร ณ ระดับความสูง 42 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 จุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉาพะเรื่อง จัดแสดงเนื้อความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่อื้นที่อ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านบริเวณอ่างกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนหลายช่วง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ด้วย การเดินทางจากลพบุรี ใช้เส้นทางลพบุรี – โคกตูม – พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข 3017 ) ระยะทาง 48 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ถ. พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘ , ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๗
Email : [email protected] , [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม