แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
วัดหนองหูลิง

วันที่ 29 มี.ค. 2561

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 มีสิ่งสำคัญในวัด ได้แก่ "อุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราช" เป็นอุโบสถที่มีรูปทรงแตกต่างไป จากอุโบสถ วัดอื่นในมหาสารคาม ออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปคุณ (นิวัฒน์ จักกวโร) เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต 1 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองหูลิง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านมาเข้ามาชมอุโบสถ ทรงแปลกตา รูปเรืออนันตนาคราช โดยทุกส่วนของอุโบสถจะแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรม อาทิ
-ทางขึ้นลงอุโบสถมี 4 ทิศ หมายถึง อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
- กำแพงแก้วด้านข้างทั้ง 4 ทิศรอบอุโบสถ เป็นรูปพระยานาคราช ที่แผ่พังพาน 5 เศียร หมายถึงศีล 5 เตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล 5 ข้อ
- รูปปั้นที่เป็นหงส์บริเวณส่วนท้ายเรือ เปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือ ลำนี้ไปตลอดรอดฝั่ง สู่สรวงสวรรค์ และนิพพาน
- มุมอุโบสถทั้ง 4 ทิศ ก็มีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาล ยืนรักษาการคุ้มครองป้องกันภยันตรายสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกล้ำกรายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้
- ทางเข้าอุโบสถเรียกว่าประตูความดี ประตูถูกออกแบบให้ทุกคนที่เข้าไปต้องก้มต่ำเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ทางเข้านอกจากจะมีรูปปั้นพระยานาคราชแล้วยังมีราหู ที่จะคอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ ก่อนเข้าไปกราบรูปเคารพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม
- พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เป็นปางปฐมเทศนา สร้างจากเนื้อนวโลหะ เหตุที่เลือกปางนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในอุโบสถ เปรียบเสมือนว่าได้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์
การเดินทาง การคมนาคมสะดวกห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ไปทาง จ.ร้อยเอ็ด
ปัจจุบัน วัดหนองหูลิง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด ทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งของมหาสารคาม แต่ละวันจึงมีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม