แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โบราณสถานปรางค์กู่บัวมาศ

วันที่ 29 มี.ค. 2561

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โบราณสถานกู่บัวมาศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :
latitude : 16.03
longitude : 103.12
รายละเอียด : โบราณสถานกู่บัวมาศ มีสภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่ อยู่กลางพื้นที่ราบลุ่มที่เป็นทุ่งนา ด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตก มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปตัว U ส่วนด้านทิศตะวันออกจะเป็นแนวทางเดินเข้าปรางค์กู่โดยคูน้ำไม่เชื่อมต่อกันโบราณสถานปรางค์กู่บัวมาศมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตรมีลักษณะเป็นศาสนสถานที่ก่อด้วยศิลาแลง ประกอบด้วยประสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางมีประตูทางเข้า (โคปุระ) เข้าสู่โบราณสถานทางด้านทิศตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีวิหาร (บรรณาลัย) หันหน้าเข้าหาประสาทประธานคือหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกทางด้านหลังของอาคารประธานมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โบราณสถานทั้งหมดตั้งอยู่ภายในแนวกำแพงแก้วซึ่งมีคูน้ำรูปตัว U ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
การเดินทาง : ใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ ระยะทางห่างจากอำเภอบรบือประมาณ 26 กิโลเมตร
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม