มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 พ.ค. 2562
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เชิญชวน ส่งแบบคัดเลือกเสนอรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลด เกณฑ์/เอกสารผลงาน/แบบเสนอชื่อ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/mahasarakham แล้วเลือกเมนู มัลติมีเดีย-->เอกสารดาวน์โหลด-->การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
**ส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
 
หัวข้อ
Download
เกณฑ์/เอกสารผลงาน/แบบเสนอชื่อ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ .docx
เกณฑ์/เอกสารผลงาน/แบบเสนอชื่อ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ .pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม