มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 ก.ย. 2562
 

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*-* ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
#ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม คือ นายพชระ สีวัย และ เด็กหญิงพอลลีน จันทร์อินทร์
#ประเภทบุคคล จังหวัดมหาสารคาม คือ พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง.กอ.รมน.จ.มหาสารคาม และนายปฏิมา เหล่าชัย นายปฏิมาเหล่าชัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
#ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดมหาสารคาม คือ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม
*-* ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดมหาสารคาม คือ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
รายละเอียดทั้งหมด ดาวน์โหลดที่นี่
https://www.m-culture.go.th/evaluate/ewt_news.php?nid=587&filename=index

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม