องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
โบราณสถานจังหวัดมหาสารคาม : สิมวัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 11 ธ.ค. 2562


วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
       ชาวบ้านเรียกวัดบ้านเชียงเหียน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำหรับ สิม หรืออุโบสถสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมของวัด จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ และปราชญ์ชาวบ้านพบว่า ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยไทบ้านได้ว่าจ้างองทองเป็นหัวหน้าช่าง เป็นผู้นำไทบ้านในการร่วมมือก่อสร้าง
รูปทรงทางสถาปัตยกรรม
     รูปทรงอาคารเป็นแบบพื้นบ้าน ทรงแอวขันบนฐานสี่เหลี่ยม ผนังก่อให้มีความลึกเกิดเป็นมิติทางรูปด้านอาคาร หลังคามุงด้วยแป้นไม้วางซ้อนกัน หลังคาทรงจั่วมีความลาดชันสูง จากนั้นปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ทำการว่าจ้างองทอง ต่อเติมหลังคาปีนกรอบสี่ด้าน หลังคาสิมเป็นทรงจั่วมะนิลาก่ออิฐรับโครงสร้างหลังคาทำเป็นผนังรับน้ำหนัก ออกแบบให้เป็นระบบอาร์ค
    โค้ง มีช่องเปิดโค้งตามโครงสร้าง ซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่แพร่หลายของช่างชาวเวียดนามในอีสาน ที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส โดยมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ รูปสัตว์ต่างๆ และลวดลายดอกไม้ ตามแบบฉบับช่างชาวบ้าน ต่อมาหลังคาแป้นไม้ได้ผุพังตามกาลเวลา จึงได้ทำการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้นำอดีตผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน คือ นายบุรี ขัติยะวงศ์ ได้นำไทบ้านซ่อม ใบระกา และเชิงชายไม้ซึ่งผุพัง โดยยังคงรักษาลวดลายเครือเถาแบบดั้งเดิมเอาไว้ โดยสิมหลังนี้ยังคงใช้งานรองรับกิจกรรมทางศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของของบ้านเชียงเหียน 
        บ้านเชียงเหียนในปัจจุบันหรือที่เคยเป็นเมืองเชียงเหียนในอดีต ยังไม่มีหลักฐานที่พอจะ ยืนยันได้ว่าสร้างมาแต่เมื่อใด จากหลักฐานทางโบราณคดีก็พอสามารถยืนยันได้ว่า บริเวณพี้นที่ดินแห่งภาคอีสานเคยมีมนุษย์อาศัยมาช้านานแล้ว ได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น การขุดคูนี้ คันดินล้อมรอบบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในขณะนั้น จึงเป็นที่พอจะกล่าวได้ว่า บริเวณนั้นที่แห่งนี้ได้มีชุมชนตั้งที่อยู่อาสัยมานานแล้วแต่ไม่สามารถระบุชัดลงไปเมื่อประมาณปีใด พ.ศ. ใดเท่านั้น บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา เป็นเมืองโบราณ มีลักษณะ เป็นเนินสูงรูปไข่ คือ สูงตรงกลางมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะทำเลที่ตั้งที่ดี เมื่อฝนตก น้ำจะไหลลงสู่คูน้ำ และบึงที่อยู่รอบหมู่บ้านทุกบึง และจากทำเลที่ตั้งของบ้านเชียงเหียนดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับลักษณะของเมืองในสมัยทวารวดีคือมักจะมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมือง
ที่ตั้ง บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙ E-mail : [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม