มัลติมีเดีย >> เอกสารเผยแพร่ทั่วไป
ข้อมูลการติดต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 10 พ.ค. 2563

นางกัญฐิภา  ทองศิริ  091 020 1107
นางลัคนา  แสงมณี 089 924 5289
นายฉัตรชัย  โสมนัส 083 286 3349
นางสาวพลอยไพลิน มหาโชคไชย 086 233 2236
นายพิษณุ พันชมภู 093 5349322
นางปราณี ทันบาล 089 278 0256
นางฐานวีร์  จันทร์ศิริสิร 081 874 0163


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม