เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน)

วันที่ 13 พ.ค. 2563
 
แผนปฏิบัติการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน)
หัวข้อ
Download
ปก คำนำ สารบัญ.docx
ส่วนที่ ๑.docx
ส่วนที่ ๒.docx
194475_แบบฟอร์มที่ ๒ วิเคราะห์ความสอดคล้อง.xlsx
โครงการขับเคลื่อนพลังบวร จังหวัดมหาสารคา.xls
โครงการงานประเพณีบุญซำฮะ.xls
โครงการเที่ยวงานวัดมหาสารคามบ้านเรา.xls
โครงการวิถีถิ่นวิถีไทยสารคาม ฮักแพงเบิ่ง.xls

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม