มัลติมีเดีย >> ข้อมูลพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน
โกศโถ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
    พระราชาคณะชั้นธรรม

ฉัตรเบญจาปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เพลิงหลวง รถวอเชิญโกศศพ ฉัตรเบญจา ๑๐ แห่เวียนเมรุ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาเวียนเมรุ 
และเวลารับพระราชทานเพลิง
( พระราชทานผ้าไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล ‘กรณีพระราชาคณะชั้นธรรม’ )

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม