มัลติมีเดีย >> ข้อมูลพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน
เอกสารในการขอรับพระราชทานเกี่ยวกับศพ กรณีปกติ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เอกสารในการขอรับพระราชทานเกี่ยวกับศพ กรณีปกติ

  1. หนังสือนำส่งจากต้นสังกัด
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้วายชนม์
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้วายชนม์
  4. บัตรข้าราชการผู้วายชนม์
  5. ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / กรณีพระสงฆ์ ใบตราตั้งสมณศักดิ์ชั้นยศของพระสงฆ์
  6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
  7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
  8. หนังสือรับรองความประพฤติ(ยกเว้นพระสงฆ์)
  9. ประวัติผู้วายชนม์พร้อมภาพถ่าย 2 นิ้ว
  10. ประวัติผู้ขอพร้อมภาพถ่าย 2 นิ้ว


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม