องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ผ้าฝ้าย/ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม (Cultural Product of Thailand : CPOT)

วันที่ 13 ม.ค. 2564


ผ้าฝ้าย/ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม (Cultural Product of Thailand : CPOT)

        เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม คือทุนวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนเครื่องมือของผู้ประกอบการ ที่จะใช้ทำงานเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแตกต่าง เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการของตนให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เมื่อโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
        ชิ้นที่ 1 ภาพประยุกต์ (ผ้าฝ้ายลายมัดหมี่ลายดอกลีลาวดี) ภาพเสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติจากเปลือกไม้มัดมี่ลายดอกลีลาวดี
        ชิ้นที่ 2 ภาพประยุกต์ (ผ้าฝ้ายลายมัดหมี่ลายดอกลีลาวดี) ภาพเสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติจากเปลือกไม้มัดมี่ลายดอกลีลาวดี
ชื่อผู้ประกอบการ : นางบุญเที่ยง คำยอดแก้ว
ชุมชนคุณธรรม/ชุมชนเครือข่าย : ชุมชนบ้านห้วยทราย
ที่อยู่: 31 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ 085 0661476
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม