องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
เสื่อกก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )

วันที่ 14 ม.ค. 2564


เสื่อกก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )
 
        บ้านแพง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2369 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ย้ายมาบ้านงิ้ว บ้านโนน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มาสร้างวัดใต้ (วันชัยมงคลปัจจุบัน) อีกพวกอพยพมาจากบ้านท่าสวนยา สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ราษฎรทำนาเป็นอาชีพหลัก ทอเสื่อกกเป็นอาชีพรอง ดินเป็นทราย อาศัยน้ำฝนในการทำนาและปลูกต้นกก อำเภอโกสุม มีทุ่งนาอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีต้นกก ขึ้นเยอะชาวบ้านจึงคิดค้นนำมาทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : เสือกก มีความเป็นธรรมชาติแบบโบราณ การเย็บมีความละเอียด ประณีต
ประโยชน์ : สำหรับปูนอน ปูนั่งและประยุกต์เป็นเครื่องใช้ต่างๆได้
ชื่อผู้ผลิต : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแพง
ที่อยู่ : กลุ่มทอเสื่อกก บ้านแพง หมู่ที่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140
สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอเสื่อกก
ราคาขาย : ตั้งแต่ราคา 200 บาทขึ้นไป
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม