องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
แหนมหมู ใส้กรอกหมู ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )

วันที่ 14 ม.ค. 2564

แหนมหมู ใส้กรอกหมู ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )
      
      ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณตั้งแต่โบราณมาได้มีการแปรรูปอาหารที่เป็นของสดให้สามารถอยู่ได้นาน และขายได้อีกทั้งรดชาดยังเป็นแบบดั้งเดิมสามารถทำขายและเป็นของฝากได้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาดูแลการทำให้มีมาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัย จึงสามารถขายและมีเงินเลี้ยงได้
    
     จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
     - เป็นสินค้าที่ผู้คนนิยมมากพอสมควร เพื่อนำไปเป็นของฝากบริโภครับประทาน
     - และสามารถเก็บไว้ได้นาน
     - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
     - สามารถจัดจำหน่ายได้ง่าย

ชื่อชุมชนคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๒ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้ประกอบการ : นางนันทนา ตรีวิเศษ ‘
โทรศัพท์ ๐๙๓-๐๗๘๑๙๖๑
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     



ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม