องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )

วันที่ 14 ม.ค. 2564

ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )
      
      ชาวบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพหลัก คือ การทำการเกษตร (ทำนา) เนื่องจากชุมชนบ้านหัวขัว เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และความสามัคคีอย่างมาก อาชีพหลักทำนา พอมีเวลาว่างก็จะรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เป็นชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชุมชนและพยายามผักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีสะพานไม้แกดำเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคาม จึงมีความคิดอยากผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นของระลึกไว้จำหน่ายเวลามีแขกมาเยี่ยม หรือหน่วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานชุมชน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทอเอง และเย็บเองมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นของระลึก ของฝากของชุมชน ผ้าขาวม้าเนื้อดี แบบทันสมัย
 
ชื่อกิจการ : ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว 
                ที่อยู่ บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์ 080 195 8481
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙ E-mail : [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม