องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ขนมพองโบราณ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )

วันที่ 14 ม.ค. 2564


ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดมหาสารคาม ( Cultural Product of Thailand : CPOT )

      ชาวบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพหลัก คือ การทำการเกษตร (ทำนา) ในสมัยก่อนข้าวไม่มีราคาและไม่มีสถานที่ที่จะนำข้าวไปจำหน่าย ทำให้ปริมาณข้าวของชาวนาเหลืออยู่เหลือกินต่อมาพ่อใหญ่โล้น และแม่ใหญ่หนา ได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรที่จะนำข้าวที่เหลือมาทำเป็นขนมหรืออาหารอย่างอื่นที่รับประทานได้นานๆจึงได้มีความคิดในการนำข้าวที่เหลือจำนวนมากมาสร้างมูลค่าและคุณค่า โดยการนำมาทำเป็นขนมพอง ซึ่งในขณะนั้นขั้นตอนการทำขนมพอง แต่เป็นแผ่นใหญ่ จึงนำมาตัดเป็นชิ้น เล็กๆ พร้อมรับประทาน ปัจจุบันได้มีการนำมาพัฒนารูปแบบและรสชาติให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
        จะมีความแตกต่างจากขนมพองทั่วๆไป โดยจะมีรสชาติ หวาน กรอบ และกลิ่นหอมจากธัญพืช ประกอบด้วย งา ใบเตย ถั่วลิสง ประกอบกับรสชาติที่หลากหลายและแตกต่างจากขนมพองทั่วๆไป รสชาติอร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ชื่อกิจการ : กลุ่มทำขนมชุมชนคุณธรรมบ้านโนนรัง 
               ที่อยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
               โทรศัพท์ ๐๘ ๓๓๒๗ ๘๘๙๖
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙ E-mail : [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม