มัลติมีเดีย >> วีดีโอ
เดี๋ยวไม่มีคนบอก

วันที่ 3 ก.ย. 2563

จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชื่อผลงาน " เดียว(ไม่)มีคนบอก " โดย นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม