ข่าวสาร >> ข่าวชุมชนคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 13 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสายชล รอดพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และนางสุจิรา สระบัวบาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายเดชา ถาแสง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดโพธิ์ศรี ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม