เกี่ยวกับสำนักงาน >> แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 4 มิ.ย. 2557
 

บทที่ ๑

จังหวัดมหาสารคาม

สภาพทั่วไป

       จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่๕,๒๙๑.๖๘๓ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น๓.๓ล้านไร่เศษอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ๔๗๐กิโลเมตร  มีประชากรทั้งหมดประมาณ  ๙๔๐,๙๑๑ คน ประชากร ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้   ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์  ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์

 

เอกสารแนบ

Download 110011011.pdf
Download 110011012.pdf
Download 110011013.pdf
Download 110011014.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม