เกี่ยวกับสำนักงาน
การเดินทาง

วันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
ข้อมูลแนะนำจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลาแห่งอีสาน" จังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช พื้นที่มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับหัว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130–230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง และค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำชี อาณาเขต » ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
» ทิศตะวันออก :ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง ระยะทางจากจังหวัดมหาสารคามไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 44 กม.
จังหวัดขอนแก่น 75 กม.
จังหวัดบุรีรัมย์ 145 กม.
จังหวัดสุรินทร์ 177 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกันทรวิชัย 16 กม.อำเภอเชียงยืน 44 กม.
อำเภอโกสุมพิสัย 28 กม.อำเภอนาเชือก 56 กม.
อำเภอแกดำ 28 กม.อำเภอนาดูน 65 กม.
อำเภอบรบือ 28 กม.อำเภอยางสีสุราช 70 กม.
อำเภอกุดรัง 40 กม.อำเภอชื่นชม 70 กม.
อำเภอวาปีปทุม 40 กม.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 84 กม.

การเดินทาง โดยรถยนต์
จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจังหวัดนครราชสีมา และใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ไปจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 219 ผ่านอำเภอสตึก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, บรบือ เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม รวมระยาะทางทั้งหมดประมาณ 475 กิโลเมตร โดยรถประจำทาง สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ : จากกรุงเทพฯ มีรถประจำทางโดยสารธรรมดาให้บริการไปจังหวัดอุบลราชธานี และจอดรับส่งที่มหาสารคามออกจากสถานีขนส่งหลายเที่ยวต่อวัน และรถประจำทางปรับอากาศ รถโดยสารปรับอากาศ VIP ไปจังหวัดมหาสารคาม 3 เที่ยวต่อวัน รถออกจากสถานีเวลา 09.00 น. , 21.00 น.และ 22.00 น. สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบิน จะต้องใช้บริการขนส่งทางบกต่อที่จังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทางอีก 72 กิโลเมตรจนถึงจังหวัดมหาสารคาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2576 5599, 0 2936 2852-66
 
โดยรถไฟ ไม่มีขบวนรถไปจังหวัดมหาสารคามโดยตรง แต่ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ไปจังหวัดขอนแก่ง จากนั้น ต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 1690, 0 2223 7010-20 โดยเครื่องบิน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจาก สนามบินสุวรรณภูมิฯ ไปยังจังหวัดขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 72
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000
 
เทศกาลและงานประเพณี ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด (Bun Boek Fa and Red Cross Fair )
จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ปี (อยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์)
เป็นประเพณีของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อ จัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัด เป็นงานเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูการทำนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอีสาน ในงานจัดให้มีขบวนแห่บุญเบิกฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่โพสพ เรื่องของพานบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนวัฒนธรรม การละเล่น ดนตรีพื้นบ้านและพิธีกรรมต่างๆ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (อำเภอโกสุมพิสัย) : ก่อนงานวันเข้าพรรษา มีขบวนเทียนรูปแบบต่างๆ จากชุมชนหลายแห่ง มาแข่งขันกันตกแต่งเทียนให้สวยงาม
 
ประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี (On Son Klong Yao Chao Wapee Fair) จัดขึ้นช่วง : วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี
ผู้คนส่วนใหญ่ของอำเภอวาปีปทุม มีการทำกลองยาวพื้นบ้านและกลองยาวประยุกต์ จะจัดงานเป็นประจำ ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ในบริเวณงานจะมีการประกวดกลองยาวพื้นบ้านและกลองยาวประยุกต์ ขบวนแห่คณะกลองยาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การประกวดธิดากลองยาว มหรสพต่างๆมากมาย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 
ประเพณีสักการะพระธาตุนาดูนและประเพณี 12 เดือน (Phrathat Nadun Homage Paying & twelve Months Tradition Fair) จัดขึ้นช่วง : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุกปี
ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่แสดงว่าแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต ในทุกๆ ปี จะมีการจักงานนมัสการพระธาตุนาดูน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาของภาคอีสาน เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนวันมาฆบูชา การปฏิบัติวิปัสนา การออกแบบนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงแสง สี เสียง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนพระธาตุนาดูน โทร. 0 4379 7129
 
ประเพณีบุญพาข้าวลิง หรือ งานบุญเลี้ยงอาหารลิง (Bun Pha Kao Ling or Buffet Dinner for monkeys) จัดขึ้นช่วง :วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี
จะมีการจัดงาน ณ บริเวณวนอุทยานโกสัมพี กิจกรรมภายในงานจะจัดให้ประชาชนทำบุญเลี้ยงข้าว อาหาร แก่ลิงที่อาศัยอยู่ในเขตวนอุทยานโกสัมพี ที่นี่ยังมีลิงที่พบเห็นได้ยากชนิดหนึ่งของโลก คือ "ลิงทอง" ประเพณีบั้งไฟ อำเภอนาเชือก (Bang Fai Festival Amphoe Na Chuak) จัดขึ้นช่วง : ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก ในงานมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การตกแต่งขบวนและประกวดบั้งไฟขึ้นสูง กลางคืนมีเวียนเทียน ทำบุญที่วัด มหรสพ และงานรื่นเริง การละเล่นต่างๆ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม