มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ 20 ต.ค. 2559
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
 
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓ ๗๗๗ ๕๖๑
หัวข้อ
Download
เอกสารใบสมัครสมัคร ๑ ฉบับ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม