มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
ขอเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงาน ส่งใบสมัครเข้ารับการเสนอชื่อการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 8 พ.ย. 2560
 
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

     ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงานที่มีผลงานประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560
ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด,
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-14-16-1-3086.html

หรือส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรสาร 0 2202 9634
E-mail : [email protected]
 
หัวข้อ
Download
00-ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์
01-แนวทางการดำเนินการคัดเลือกฯ
02-แบบนำเสนอ(เพิ่มเติม)
03-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.1)
04-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.2)
05-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.3)
06-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.4)
07-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.5)
08-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.6)
09-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.7)
10-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.8)
11-แบบรายงานประวัติและผลงาน(ศน.9)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม