มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งแบบคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งแบบการคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม ดังรายละอียดดังแนบ
 
- เกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
- แบบเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โครงการยกย่องเชิดชูเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด https://www.m-culture.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=855&filename=index
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 043 777 561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
หัวข้อ
Download
แบบเสนอชื่อและเกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (Word)
แบบเสนอชื่อและเกณฑ์การคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (PDF)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม